Via onze dochteronderneming African Environmental Concepts hebben we ons toegelegd op het ontwikkelen van duurzame concepten die toepasbaar zijn in ontwikkelingslanden. Momenteel zijn we (samen met onze Tanzaniaanse partners) vooral actief in Dar es Salaam, Tanzania. We investeren hiermee in de toekomst van Tanzania door voort te bouwen op een meer gestructureerde en duurzame afvalinzameling, recycling van grondstoffen en het tegengaan van werkloosheid onder jongeren.