Vanaf 1 juli 2023 geldt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in Nederland. UPV Textiel is voor producenten en importeurs een wettelijke verplichting. De over­heid wil sti­mu­le­ren dat textiel wordt hergebruikt en afval vermijden.

Deze verplichtingen hebben dus gevolgen voor het organiseren van een nieuw takenpakket. Producenten van textiel hebben vaak wel eigen winkels maar geen eigen containers, geen extra logistiek tot hun beschikking om volle containers te vervoeren, geen centrale plek om textiel te sorteren en geen ervaring met hergebruik of recycling. Om te beginnen kunnen zij vooral met de inzameling van textiel wel wat hulp gebruiken.

Uw UPV verplichting uitbesteden aan een specialist

Een groeiende groep con­su­men­ten raakt langzaam ver­trouwd met het ruilen of verkopen van hun kle­ding. Vandaar dat sommige ketens al twee­de­hands kleding in hun winkels aanbieden. Maar niet elke producent is zo ver. Veel textielpro­du­cen­ten zijn bezig met voorbereidingen om hun extra rol te vervullen. Hierbij maken ze afspraken met inza­me­laars en recy­cla­ge­be­drij­ven om de UPV verplichting suc­ces­vol uit te voe­ren.

Voor uw organisatie kan REGAIN alle UPV verplichtingen volledig overnemen.

Dit betekent dat wij voor uw organisatie:

 • textiel inzamelen;
 • alles vervolgens sorteren;
 • textiel hergebruiken of recyclen;
 • actuele resultaten delen via een eigen app.

Wat REGAIN voor u kan doen

De stappen die we samen met u ondernemen om aan uw verplichting te voldoen:

 • eerst inventariseren we welke stappen het beste passen bij uw specifieke wensen;
 • de inzamelsystemen plaatsen we kosteloos voor of naast uw winkels;
 • alles wat ingezameld is, wordt gesor­teerd in her­draag­baar en recy­cle­baar textiel;
 • na de inzameling leveren we textiel aan bij gecertificeerde Europese verwerkingsbedrijven, maar we kunnen een deel van de gesorteerde kleding ook weer aan u terugleveren;
 • we maken gegevens over de ingezamelde textiel op transparante wijze inzichtelijk voor u.
Meer weten? Neem contact op

Kiezen voor REGAIN betekent:

 • Uw wensen bepalen hoe we textiel inzamelen op uw locaties
 • Volledige transparantie via onze eigen REGAIN Inzamel App
 • Jaarlijks certificaat met bijdrage aan de Global Goals
 • Textiel verwerken volgens de regels van VHT - Certificaat Herwinning Textiel
 • Samen met uw lokale partners inzamelen, zoals sportverenigingen
UPV textiel verandert rol van textielproducenten
UPV textiel verandert rol van textielproducenten