REGAIN ontvangt Certificaat Herwinning Textiel (Kiwa)

Maandag 06 maart 2023

REGAIN is in februari 2023 door Kiwa gecertificeerd volgens de normering die is vastgelegd in de regeling Certificering Herwinning Textiel. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT), de Nederlandse brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling, vernieuwde de regeling vorig jaar ingrijpend en vertrouwt de toetsing daarvan toe aan Kiwa Nederland.

Na een grondige audit zijn we toegelaten en hebben het Certificaat Herwinning Textiel (VHT-2304/006) inmiddels ontvangen.

De regeling bevat richtlijnen voor de inrichting van bedrijfsprocessen, werken volgens relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het verkrijgen van het certificaat Herwinning Textiel betekent dat wij een kwaliteitssysteem hebben dat voldoet aan alle kwaliteitseisen van Kiwa. Dit certificaat biedt kwaliteitsgaranties voor onder meer professionele inzameling, transparantie in de keten en een zorgvuldige afzet van het ingezamelde textiel.