REGAIN Recyclables ontzorgt reeds vele gemeenten op het gebied van de textielinzameling. Als betrokken familiebedrijf zijn we lange tijd actief en weten we precies hoe we uw gemeente de beste service kunnen verlenen. Wij leveren maatwerk en zoeken naar lokale samenwerkingen.

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen?

REGAIN Recyclables is al meer dan 27 jaar actief in het inzamelen en verwerken van tweedehands textiel en schoenen. We bezitten alle benodigde vergunningen en certificaten om textiel in te zamelen. Onze focus bij de inzameling ligt op  het kwalitatief inzamelen van textiel en schoenen, zodat een zo hoog mogelijk percentage hergebruik kan worden gerealiseerd.

Wij inventariseren samen met u wat de beste oplossingen zijn voor uw gemeente, omdat dit niet voor elke gemeente hetzelfde is. Hierbij houdt u zelf de regie en kunt u daarbij de best passende dienstverlening ontvangen. Doordat we als lokaal en betrokken familiebedrijf gespecialiseerd zijn in alle manieren van inzamelen, met daarbij de focus op kwaliteit, zijn we in staat écht maatwerk te leveren, een hoog serviceniveau te bieden en daarnaast een marktconforme vergoeding te betalen. Ook kijken we hierbij graag naar lokale samenwerkingen met alle betrokkenen in uw gemeente of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot inzet van lokale social return.

REGAIN Recyclables BV is een familiebedrijf met een platte organisatie en korte lijnen. Door de hoge mate van betrokkenheid zijn we in staat om snel en adequaat te reageren op eventuele problemen. Door deze focus hebben we bij veel gemeenten een aanzienlijke reductie van vervuiling kunnen realiseren, waardoor uiteindelijk ook betere opbrengsten voor uw gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Handmatige textiel inzameling via bovengrondse containers

De beste manier om kwalitatief textiel en schoenen in te zamelen, is het handmatig inzamelen via bovengrondse inzamelcontainers. Door handmatig in te zamelen is het mogelijk om vervuiling die in de container terechtkomt, direct te scheiden van het textiel. Ook kan losse textiel direct in zakken verpakt worden. Hierdoor blijft de kwaliteit van de textiel en schoenen het best bewaard en is het percentage dat kan worden hergebruikt het hoogst. Door onze jarenlange ervaring, kunnen wij voor uw gemeente een plan van aanpak maken voor het handmatig inzamelen van textiel en schoenen. We kijken hierbij naar het aantal containers, de locaties van deze containers, de frequentie van inzamelen en de eventuele problemen in uw gemeente. Onze fraaie, groene inzamel-containers zijn voorzien van duidelijke stickers waarop staat aangegeven wat wél en niet in de container mag en de contactgegevens voor vragen en volmelding.

Bij handmatige inzameling maken we gebruik van social return. In overleg kijken we ook graag naar de mogelijkheden tot inzet van lokale social return uit uw eigen gemeente.

Mechanische lossing van onderlos-containers

Ook wanneer uw gemeente ondergrondse textielcontainers heeft geplaatst, of wil gaan plaatsen, kunnen wij u de beste service verlenen. Onderloscontainers worden door onze gespecialiseerde kraanchauffeurs met goed materieel geleegd. Deze chauffeurs zijn gespecialiseerd in het inzamelen van textiel en zijn zeer betrokken bij het kwalitatief inzamelen. In de praktijk betekent dit dat de chauffeurs tijdens de inzamelronde ook specifiek kijken naar de inhoud en staat van de containers. De ingezamelde textiel wordt vervolgens op onze locatie gesorteerd, waarbij we zo snel mogelijk alle vervuiling verwijderen en losse textiel verpakken, zodat de kwaliteit van de kleding zo goed mogelijk bewaard blijft. Onze getrainde medewerkers zorgen er op deze manier voor dat een zo hoog mogelijk percentage hergebruik mogelijk is.

Voor het sorteren van deze inzameling op onze locatie wordt inzet van social return gerealiseerd.

Real-time digitale kilogramadministratie

Via de door onszelf ontwikkelde webapplicatie hebben we in 2021 onze gehele container-, inzamel- en kilogramadministratie verder gedigitaliseerd. Onze inzamelchauffeurs communiceren daarbij tijdens de route via tablets direct met de backoffice. Dit betekent dat u als gemeente real-time inzicht heeft in de gegevens van de textielinzameling in uw gemeente, direct vanuit de inzamelroute. Wij geven u daarbij als gemeente volledige inzage en dus een zo hoog mogelijke transparantie gedurende het hele proces.

Hierbij is het voor uw gemeente direct mogelijk om in een gepersonaliseerd dashboard alle (real-time) inzamelgegevens in te zien, alsmede bijvoorbeeld het percentage afval dat eventueel in de textielcontainers wordt gevonden inclusief foto’s daarvan. Ook volmeldingen en andere praktische zaken kunnen hier gevolgd worden. Het is daarbij ook mogelijk om (periodiek) gegevens te exporteren, bijvoorbeeld inzake het doorgeven van inzamelhoeveelheden aan CBS en het downloaden van de maandfacturen/overzichten.

Onze insteek is om dit uiteindelijk te kunnen koppelen aan een real-time dashboard van de bijdrage van de textielinzameling in een gemeente aan de Global Goals, waarbij optioneel jaarlijks een certificaat kan worden gemaakt van deze bijdrage.

Focus op kwalitatieve textiel inzameling

Onze focus is altijd gericht op kwaliteit versus kwantiteit. Het is onze eerste prioriteit om er samen met uw gemeente voor te zorgen dat het ingezamelde textiel op de hoogst mogelijke wijze kan worden hergebruikt. Door met veel zorg en aandacht in te zamelen kunnen we het percentage vervuiling aanzienlijk reduceren, waardoor een hoger percentage hergebruik mogelijk is. Hierdoor kunnen we u ook nog steeds een vergoeding bieden voor het ingezamelde textiel.

Innovatief en betrokken

Bij ons bent u als gemeente geen nummertje, maar besteden wij veel aandacht aan de specifieke problemen in uw gemeente. Door maatwerk te leveren kunnen we een dienstverlening bieden die het best bij uw gemeente past. Wij zijn een platte organisatie met korte lijnen en kunnen dus ook snel schakelen, waardoor veel problemen kunnen worden voorkomen of zeer snel worden opgelost.

Lokale binding en samenwerkingen

Wij vinden het zeer belangrijk om lokale samenwerkingen te stimuleren, zodat zoveel mogelijk partijen binnen uw gemeente kunnen meeprofiteren van de textielinzameling. Op deze manier kunnen inwoners nog meer geënthousiasmeerd worden om textiel gescheiden weg te gooien en zorgen we voor meer betrokkenheid. Ook lokale social return staat bij ons hoog in het vaandel, we kijken dus graag samen met u naar de mogelijkheden hiervoor.