In de textielketen is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Zij zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankt textiel. Vanaf 1 juli 2023 geldt de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Gemeenten blijven echter een zorgplicht voor de inzameling houden.

De wijze van inzamelen heeft een groot effect op de mogelijkheid van hergebruik en recycling van textiel. Vervuiling verstoort de kwaliteit van textielverwerking. Hoe beter de gescheiden inzameling, hoe beter de kwaliteit van het textiel. Wij zetten ons als betrokken familiebedrijf al jarenlang in voor een kwalitatieve inzameling, waarbij we maatwerk kunnen leveren voor elke gemeente.

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen?

REGAIN Recyclables is al meer dan 27 jaar actief in het inzamelen en verwerken van tweedehands textiel en schoenen. We bezitten alle benodigde vergunningen en certificaten om textiel in te zamelen en zijn sinds 2023 ook in het bezit van het Certificaat Herwinning Textiel, welke wordt uitgegeven door de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling. De regeling bevat richtlijnen voor de inrichting van bedrijfsprocessen, werken volgens relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het verkrijgen van het certificaat Herwinning Textiel betekent dat wij een kwaliteitssysteem hebben dat voldoet aan alle kwaliteitseisen van Kiwa. Dit certificaat biedt kwaliteitsgaranties voor onder meer professionele inzameling, transparantie in de keten en een zorgvuldige afzet van ingezameld textiel.

Onze focus bij de inzameling ligt op  het kwalitatief inzamelen van textiel en schoenen, zodat een zo hoog mogelijk percentage hergebruik kan worden gerealiseerd.

Wij inventariseren samen met u wat de beste oplossingen zijn voor uw gemeente, omdat dit niet voor elke gemeente hetzelfde is. Hierbij houdt u zelf de regie en kunt u daarbij de best passende dienstverlening ontvangen. Doordat we als lokaal en betrokken familiebedrijf gespecialiseerd zijn in alle manieren van inzamelen, met daarbij de focus op kwaliteit, zijn we in staat écht maatwerk te leveren, een hoog serviceniveau te bieden en daarnaast een marktconforme vergoeding te betalen. Ook kijken we hierbij graag naar lokale samenwerkingen met alle betrokkenen in uw gemeente of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot inzet van lokale social return.

Handmatige textiel inzameling via bovengrondse containers

De beste manier om kwalitatief textiel en schoenen in te zamelen, is het handmatig inzamelen via bovengrondse inzamelcontainers. Door handmatig in te zamelen is het mogelijk om vervuiling die in de container terechtkomt, direct te scheiden van het textiel. Ook kan losse textiel direct in zakken verpakt worden. Hierdoor blijft de kwaliteit van de textiel en schoenen het best bewaard en is het percentage dat kan worden hergebruikt het hoogst. Door onze jarenlange ervaring, kunnen wij voor uw gemeente een plan van aanpak maken voor het handmatig inzamelen van textiel en schoenen. We kijken hierbij naar het aantal containers, de locaties van deze containers, de frequentie van inzamelen en de eventuele problemen in uw gemeente. Onze fraaie, groene inzamel-containers zijn voorzien van duidelijke stickers waarop staat aangegeven wat wél en niet in de container mag en de contactgegevens voor vragen en volmelding. Op verzoek kunnen de kleur van de containers en de stickers worden aangepast om beter aan te sluiten aan uw wensen of huisstijl.

Bij handmatige inzameling maken we, indien mogelijk, gebruik van social return. In overleg kijken we ook graag naar de mogelijkheden tot inzet van lokale social return uit uw eigen gemeente.

Mechanische lossing van onderlos-containers

Ook wanneer uw gemeente ondergrondse textielcontainers heeft geplaatst, of wil gaan plaatsen, kunnen wij u de beste service verlenen. Onderloscontainers worden door onze gespecialiseerde kraanchauffeurs met goed materieel geleegd. Deze chauffeurs zijn gespecialiseerd in het inzamelen van textiel en zijn zeer betrokken bij het kwalitatief inzamelen. In de praktijk betekent dit dat de chauffeurs tijdens de inzamelronde ook specifiek kijken naar de inhoud en staat van de containers. De ingezamelde textiel wordt vervolgens op onze locatie 'opgeschoond', waarbij we zo snel mogelijk alle vervuiling verwijderen en losse textiel verpakken, zodat de kwaliteit van de kleding zo goed mogelijk bewaard blijft. Onze getrainde medewerkers zorgen er op deze manier voor dat een zo hoog mogelijk percentage hergebruik mogelijk is.

Voor het sorteren van deze inzameling op onze locatie wordt inzet van social return gerealiseerd.

Real-time digitale kilogramadministratie

Via de door onszelf ontwikkelde webapplicatie hebben we sinds 2021 onze gehele container-, inzamel- en kilogramadministratie verder gedigitaliseerd. Onze inzamelchauffeurs communiceren daarbij tijdens de route via tablets direct met de backoffice. Dit betekent dat u als gemeente real-time inzicht heeft in de gegevens van de textielinzameling in uw gemeente, direct vanuit de inzamelroute. Wij geven u daarbij als gemeente volledige inzage en dus een zo hoog mogelijke transparantie gedurende het hele proces.

Hierbij is het voor uw gemeente direct mogelijk om in een gepersonaliseerd dashboard alle (real-time) inzamelgegevens in te zien, alsmede bijvoorbeeld de vervuiling op locatieniveau nauwkeurig. Ook volmeldingen en andere praktische zaken kunnen hier gevolgd worden. Het is daarbij ook mogelijk om (periodiek) gegevens te exporteren.

Door middel van de gegevens die we uit de fijn-sortering teruggekoppeld krijgen, kunnen we u jaarlijks een certificaat sturen met daarbij de bijdrage van de textielinzameling in uw gemeente aan de Social Development Goals. Dit certificaat sturen we u jaarlijks kostenloos toe, samen met onze jaarevaluatie.

Focus op kwalitatieve textiel inzameling

Onze focus is altijd gericht op kwaliteit versus kwantiteit. Het is onze eerste prioriteit om er samen met uw gemeente voor te zorgen dat het ingezamelde textiel op de hoogst mogelijke wijze kan worden hergebruikt. Door met veel zorg en aandacht in te zamelen kunnen we het percentage vervuiling aanzienlijk reduceren, waardoor een hoger percentage hergebruik mogelijk is. Hierdoor kunnen we u ook nog steeds een vergoeding bieden voor het ingezamelde textiel.

Innovatief en betrokken

Bij ons bent u als gemeente geen nummertje, maar besteden wij veel aandacht aan de specifieke problemen in uw gemeente. Door maatwerk te leveren kunnen we een dienstverlening bieden die het best bij uw gemeente past. Wij zijn een platte organisatie met korte lijnen en kunnen dus ook snel schakelen, waardoor veel problemen kunnen worden voorkomen of zeer snel worden opgelost.

Lokale binding en samenwerkingen

Wij vinden het zeer belangrijk om lokale samenwerkingen te stimuleren, zodat zoveel mogelijk partijen binnen uw gemeente kunnen meeprofiteren van de textielinzameling. Op deze manier kunnen inwoners nog meer geënthousiasmeerd worden om textiel gescheiden weg te gooien en zorgen we voor meer betrokkenheid. Ook lokale social return staat bij ons hoog in het vaandel, we kijken dus graag samen met u naar de mogelijkheden hiervoor.

Onze kernwaarden

  • Focus op kwalitatieve inzameling
  • Innovatief en betrokken
  • Lokale binding en samenwerkingen
Meer weten? Neem contact op
Inzameling van textiel in uw gemeente
Inzameling van textiel in uw gemeente
Inzameling van textiel in uw gemeente
Inzameling van textiel in uw gemeente
Inzameling van textiel in uw gemeente
Inzameling van textiel in uw gemeente