UPV Textiel geldt vanaf 1 juli 2023

Vrijdag 28 april 2023

Met een half jaar uitstel gaat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel er toch komen. De nieuwe wet gaat per 1 juli in en maakt bedrijven verantwoordelijk voor de afvalfase van kleding en linnengoed die zij in Nederland verkopen.

Het Besluit UPV Textiel verplicht de kleding- en textielindustrie maatregelen te nemen voor inzameling, hergebruik en recycling van de producten die ze op de Nederlandse markt verkopen. Concreet moeten producenten en importeurs ervoor zorgen dat consumenten en andere eindgebruikers hun afgedankte items, altijd en overal in ons land, kosteloos kunnen afgeven bij een innamepunt. Verder moeten zij jaarlijks verslag doen van de hoeveelheid textiel die ze in Nederland in de markt zetten, kunnen aantonen wat er met het afval gebeurt en of de doelstellingen zijn behaald.

Schoenen, tassen en riemen vallen als niet-textielproducten niet onder de UPV Textiel. D66-Kamerleden Kiki Hagen en Alexander Hammelburg dienden half april een motie in om na de zomer ook een UPV Schoenen in te stellen.

Circulaire economie

Het is een van de stappen die het kabinet zet richting een circulaire economie in 2050. In ons land zijn er al UPV’s voor onder meer verpakkingen, elektrische apparaten, batterijen en autobanden. En ook voor de textielindustrie is dit hard nodig; uit een in 2018 uitgevoerd onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat Nederlanders jaarlijks 305 kiloton kleding wegdoen. In 2025 moet de helft daarvan hergebruikt of gerecycled worden en in 2030 driekwart. Het huidige niveau ligt op 35 procent.

Collectieve aanpak

Met de datum van 1 juli treedt de UPV Textiel een half jaar later in werking dan gepland. Aanvankelijk zouden de regels vanaf het nieuwe jaar gelden, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kreeg de wetgeving niet op tijd rond. Inretail en Modint zetten in op een gezamenlijke aanpak. Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving, lanceerden de brancheorganisaties vorig jaar de Stichting UPV Textiel. Die moet het voor UPV-plichtige bedrijven mogelijk maken om als collectief aan de eisen te kunnen voldoen. Met gezamenlijke afspraken met inzamelaars en verwerkers, en gestroomlijnde administratie- en monitoringssystemen waarmee verantwoording kan worden afgelegd.

Eigen inzameling organiseren met REGAIN Recyclables

Voor het opzetten van een zelf georganiseerde inzameling van textiel, via o.a. reverse logistics deels in eigen beheer of een geheel zelfstandige inzameloplossing onder uw regie kan REGAIN Recyclables B.V. u de perfecte maatwerkoplossingen bieden via zowel in-store inzamelpunten voor textiel (eventueel in combinatie met andere grondstoffen) als ook out-of-store inzamelpunten van textiel (eventueel in combinatie met andere grondstoffen).

Van regionaal tot landelijk. Van textielcontainer tot circulaire hub. Van kale container tot een uitgebreid grondstoffen-inzamelpunt met bijvoorbeeld een fiets-oplader via zonnepaneel in uw eigen huisstijl. De mogelijkheden zijn legio, waarbij o.a. ook de marketing voor uw onderneming een belangrijk uitgangspunt kan zijn en het duurzame karakter van uw onderneming kan worden onderstreept.

Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden snel contact met ons op!